วิตามินบีปริมาณสูงป้องกันอัลไซเมอร์

General Health

วิตามินบีปริมาณสูงช่วยหยุดการเริ่มแสดงอาการของโรคอัลไซเมอร์โดยป้องกันการฝ่อของสมองส่วน  medial temporal lobe
บทความโดยOliver Nieburg  (21 พฤษภาคม 2013)
งานวิจัยโดย ซึ่งตีพิมพ์ใน The Proceedings of the National Academy of Sciences
รายงานว่า วิตามินบีชะลอการฝ่อตัวสมองส่วนmedial temporal lobe ของคนไข้ที่มีความจำเสื่อมระยะเริ่มต้น
นักวิจัยได้แบ่ง คนไข้สูงอายุ 156 รายที่มีความจำเสื่อมระยะเริ่มต้น โดย กลุ่มแรกให้รับประทานวิตามินบี12 ขนาด 500 มก.ร่วมกับวิตามินบี 6 ขนาด 20 มก.และ กรดโฟลิค และอีกกลุ่มหนี่งให้รับประทานยาหลอก (Placebo) ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี
กลุ่มคนไข้ 80 รายที่ได้รับประทานวิตามินบี  มีการเสื่อมของสมองที่ช้าลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ
 pt
 
ความรุนแรงของโรคลดลง 8 เท่า
หัวหน้านักวิจัย David Smith จาก Oxford University กล่าวว่า “สมองส่วนที่เกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้ที่มีระดับของ Homocysteine ในเลือดสูง  ฝ่อตัวช้าลงถึง 8 เท่า เมื่อได้รับประทานวิตามินบี  เทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก”
บ่งชี้ว่า วิตามินช่วยชะลอหรืออาจหยุดยั้งการเกิดโรคในผู้ที่มีความจำเสื่อมระยะเริ่มต้น”
นี้คืองานชิ้นแรกที่แสดงให้เห็นโอกาสที่หยุดอัลไซเมอร์ที่เกิดจากการฝ่อของสมอง”
 
ผู้สูงอายุมีโอกาสได้ประโยชน์
งานวิจัยก่อนหน้านี้ บ่งชี้ว่า ระดับของ Homocysteine ในเลือดที่สูงขึ้น เกี่ยวข้องกับ ความจำเสื่อม  โรคอัลไซเมอร์ หรือ สมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือด
การรักษาด้วยวิตามินบีสามารถลดระดับ Homocysteine ในเลือด ได้ถึง 29%
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจหาอาการเริ่มต้นของความจำเสื่อมของคนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ร่วมกับการตรวจระดับของ Homocysteine และการให้รับประทานวิตามินบี
ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีประมาณ50% จะเป็นผู้ที่มีระดับของ Homecysteine ในเลือดสูงกว่า 10 mcmol/l สามารถได้รับประโยชน์จากการรับประทานวิตามินบี6 บี 12 และกรดโฟลิค ปริมาณสูงเพื่อลดการฝ่อของสมอง  ทั้งนี้ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วย
 
 
Source :
Proceeding of the National Academy Sciences (In Press)
“Preventing Alzheimer’s disease-related gray matter atrophy by B vitamin treatment”
Authors: Douaud, G.,et al.

Aleccouros2 45 pro-academic-writers.com 3 30 open, social, connected dr.

OUR BRAND

Explore the options as with any field, the field of https://justbuyessay.com/ education too has its share of competitors.