ระบบภูมิคุ้มกัน และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย

General Health

ระบบภูมิคุ้มกัน และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์เรามีอยู่ทั่วร่างกาย ประกอบด้วยองค์ปรกอบต่างๆที่ ต่างทำหน้าที่ในการป้องกันร่างกาย ตั้งแต่ ต่อมน้ำเหลือง และท่อน้ำเหลือง ที่ภายในจะเป็น น้ำเหลือง และเซลล์เม็ดเลือดขาว เชื่อมต่อระหว่างต่อมน้ำเหลืองด้วยกันเอง และเชื่อมต่อเข้ากับเส้นเลือด เพื่อทำลายสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส รวมทั้งเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคในร่างกาย เป็นต้น ซึ่งกลไกของระบบภูมิคุ้มกัน เปรียบเสมือนกับ เป็นกลไกการป้องกันตนเองอย่างหนึ่งของร่างกาย แต่ถ้า ในกรณีที่การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันล้มเหลว ร่างกายก็จะถูกคุกคามด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทั้งโรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง เป็นต้น
ความต้านทานโรคแต่ละบุคคลต่างกันขึ้นกับ 2 ปัจจัย คือ
Screen Shot 2557-06-09 at 11.18.50 PM

1. กรรมพันธุ์  แต่ละคนมีระบบภูมิคุ้มกันที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ต่างกัน ฉะนั้นหากพ่อแม่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ลูกก็ย่อมจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วย
2. สุขภาพร่างกาย เมื่อ ร่างกายได้รับเชื้อโรคในขณะที่ร่างกายอ่อนแอก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันใน ร่างกายอ่อนแอไปด้วย จึงเกิดการเจ็บป่วยขึ้น แต่ถ้าร่างกายสามารถสร้างสารภูมิคุ้มกันได้รวดเร็วและมากพอ ร่างกายจึงจะกำจัดเชื้อโรคได้
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
เราสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้โดย การดูแลสุขภาพ และ ยึดหลักปฏิบัตังนี้
 INCLUDEPICTURE “http://www.gpo.or.th/rdi/images/trans.gif” \* MERGEFORMATINET 1. อาหาร รับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่และเพียงพอ แลเลือกรับประทานอาหารที่มีความสด สะอาด ไม่ควรทานอาหารหมักดอง อาหารที่ทอด หรือไหม้จนเกรียม
วิตามิน ซี ปริมาณสูง 1000 มิลลิกรัม/ วัน การรับประทานวิตามินซีเข้มข้น จะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดีในร่างกาย โดยวิตามินซี จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังเม็ดเลือดขาวได้อย่างทันเวลา เมื่อมีสิ่งแปลกปลอม หรือ เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และวิตามินซียังทำหน้าที่ช่วยเม็ดเลือดขาวทำลายเชื้อโรคเหล่านั้นอีกด้วย
สาร สกัดจากกระเทียมบ่มสกัด AGE ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย และลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งตามอวัยวะต่างๆ ลดผลข้างเคียงของยารักษามะเร็ง
INCLUDEPICTURE “http://www.gpo.or.th/rdi/images/trans.gif” \* MERGEFORMATINET 2. ออกกำลังกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ครั้งละ 30 นาทีขึ้นไป จะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดี ทำให้เม็ดเลือดขาวหรือภูมิคุ้มกัน เข้าสู่ในเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ง่าย เมื่อมีเชื้อโรคเข้ามาก็เข้าไปจัดการได้อย่างรวดเร็ว
INCLUDEPICTURE “http://www.gpo.or.th/rdi/images/trans.gif” \* MERGEFORMATINET 3. ลดความเครียด การทำให้จิตใจสดชื่น เบิกบานอยู่เสมอ จะทำให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน ซึ่งจะส่งผลให้ระบบการทำงานของเซลล์ดีขึ้นได้

However, cell phone tracker these materials are also prone to scratches.

OUR BRAND

Explore the options as with any field, the field of https://justbuyessay.com/ education too has its share of competitors.