น้ำมันปลาช่วยลดผลเสียจากอาหารขยะ (Junk food) ที่ส่งผลต่อสมอง

General Health

จากการรวบรวมงานวิจัยทั้งสิ้น 185 ฉบับที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของน้ำมันปลาที่สามารถช่วยลดอันตรายที่เกิดจากอาหารขยะ (Junk Food) ที่มีผลต่อสมองของคนเรา Dr.Lucy Pickavance และทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล สถาบันโรคเรื้อรังในประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาผลของน้ำมันปลาที่สามารถช่วยลดน้ำหนักได้
shutterstock_1800989721-e1444923825590
ผลจากการวิเคราะห์พบว่า น้ำมันปลาสามารถหยุดยั้งผลเสียของน้ำตาลฟอกสี และ ไขมันอิ่มตัว ที่ส่งผลต่อการสั่งการของสมอง ซึ่งจะทำให้เรารู้สึกอยากรับประทานอาหารมากขึ้น การรับประทานสารอาหารหลัก (Macronutrient) ที่มากเกินไป ซึ่งก็คือ อาหารประเภท น้ำตาลฟอกสี และ ไขมันอิ่มตัวที่พบมากในอาหารขยะทั้งหลาย ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังรบกวนระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย และส่งผลกระทบถึงกระบวนการทางจิตใจ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถพบได้ในระดับโครงสร้างของสมอง รวมถึงความสามารถในการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ๆ ไปจนถึงการเชื่อมโยงในการที่จะก่อให้เกิดภาวะความผิดปกติของระบบประสาทได้  ซึ่งไขมันโอเมก้า 3 ที่พบมากในน้ำมันปลานั้น สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูและยังช่วยป้องกันการเกิดภาวะเหล่านี้ได้
Dr.Pickavance สรุปว่า ถึงแม้น้ำมันปลาจะไม่ได้แสดงผลในการช่วยลดน้ำหนักได้โดยตรง แต่น้ำมันปลานั้นสามารถที่จะช่วยลดผลเสียของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางอย่างในสมองที่เกิดจากการรับประทานอาหารไขมันสูงอย่างเช่นจำพวกอาหารขยะได้

Learn how to storyboard like a pro, choose free essay writing software online shots that support the telling of your story, and capture better lighting and sound.

OUR BRAND

Explore the options as with any field, the field of https://justbuyessay.com/ education too has its share of competitors.